Charitní pečovatelská služba

Naším cílem je především umožnit lidem i přes své zdravotní obtíže zachovat si či zlepšit svůj dosavadní způsob života. Náš klient:

 • bude žít co nejdéle ve svém domově;
 • se udrží v co největší možné míře soběstačným, samostatným a aktivním;
 • bude využívat běžně dostupné služby či instituce;
 • mít navázané, posilněné vazby s rodinou či se svým blízkým okolím.

ZÁSADY SLUŽBY
• Úcta k lidské důstojnosti: respektujeme přání klientů, jednáme s nimi v úctě a respektu, chráníme jejich práva a ctíme soukromí.
• Individuální přístup: přistupujeme ke každému jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby, zvyklosti a přání. Všímáme si nejen materiálních, ale i duchovních potřeb člověka.
• Naslouchání: vyslechneme přání klientů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
• Vzájemná spolupráce: podporujeme klienta na společně prováděné činnosti.
• Odbornost / kvalita: pečovat o klienta budou pouze kvalifikovaní pracovníci.

OKRUH OSOB (CÍLOVÁ SKUPINA)

 • Službu poskytujeme dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotně postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.
 • Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí a měst bývalého okresu Bruntál.
 • Službu neposkytujeme osobám středně a těžce mentálně postiženým osobám.

Další informace o službě

Místo (oblast) poskytování terénní služby

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů služby. Pečovatelskou službu poskytujeme na území měst a obcí: Bruntál, Staré Město, Oborná, Karlova Studánka, Roudno, Nová Pláň, Moravskoslezský Kočov, Valšov, Mezina, Dlouhá Stráň, Milotice nad Opavou, Břidličná, Rýžoviště, Lomnice, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Dvorce, Křišťanovice, Bílčice, Horní Benešov, Staré Heřminovy, Svobodné Heřmanice, Horní Životice, Razová, Leskovec nad Moravicí, Malá Morávka, Andělská Hora, Světlá Hora, Dolní Moravice, Rudná pod Pradědem, Václavov u Bruntálu, Moravský Beroun, Norberčany, Dětřichov nad Bystřicí, Rýmařov, Tvrdkov, Horní Město, Stará Ves u Rýmařova, Jiříkov, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Karlovice, Široká Niva, Nové Heřminovy.

Provozní doba: od 7 hodin do 15:30 hodin

Kapacita služby: Okamžitá kapacita zařízení jsou 4 klienti.

Průběh jednání se zájemcem o službu

Žadatel o službu je ten, kdo projeví vážný zájem o naše služby s konkrétními požadavky či určitou představou o péči. Žadatel může formulovat svou žádost o službu jen ústně, žadatel však může podat i písemnou žádost - formulář "Žádost o zavedení pečovatelské služby". Tento formulář je k dispozici ke stažení na www.svmartin.charita.cz; sociální pracovník pomůže s vyplněním žádosti.

Možnosti kontaktu:

 • telefonem: 734 264 333 (vedoucí pečovatelské služby, případně 734 264 332 (p.ředitelka), sociální pracovník vždy sdělí žadateli, že eviduje jeho osobní údaje do doby uzavření smlouvy dle postupu zpracování osobních údajů žadatele o službu (zveřejněno na webu);
 • emailem: katerina.babisova@svmartin.charita.cz(vedoucí služby);
 • osobně - na pracovišti Charitní pečovatelské služby - Malá Morávka č. 56, 793 36 Malá Morávka či přímo v bydlišti, kde bude služba vykonávána. Časté kontakty jsou přes lékaře, zdravotní sestry či naší ošetřovatelskou službu či osobně přes pečovatelky přímo v terénu.

Sociální pracovnice provede sociální šetření, tedy sjedná si schůzku se žadatelem o pečovatelskou službu, případně s opatrovníkem (je-li mu ustanoven) ideálně přímo v domácnosti u žadatele o službu tedy přímo tam, kde bude služba konkrétně poskytována.

 • Schůzky se může účastnit i více členů rodiny žadatele.
 • Sociální pracovnice se snaží realizovat šetření u žadatele již v doprovodu pečovatelky - potenciálního klíčového pracovníka.
 • Sociálním šetřením sociální pracovník zjišťuje, co vše žadatel potřebuje a sociální pracovník zhodnotí, zda žadatel spadá do cílové skupiny služby.
 • V průběhu celého sociálního šetření sociální pracovník provádí záznam o sociální šetření, který je založen v osobním spise klienta v uzamykatelné skříni v kanceláři pečovatelské služby.
 • Sociální pracovník zjišťuje stav sociální situace žadatele, jeho míru soběstačnosti žadatele, důvod podání žádosti o poskytování pečovatelské služby, zdravotní rizika, jaké zdravotnické pomůcky žadatel používá a zda nepotřebuje jiné či další pomůcky, jaké jsou bytové poměry žadatele a kontakty na blízké osoby.
 • Sociální pracovnice dojedná typy úkonů a v jakém rozsahu jsou potřebné pro žadatele a co naopak zvládne žadatel či jeho blízcí sami v rámci péče. Také projedná se žadatelem jeho očekávání od poskytované služby, termín zahájení poskytování služby a nastíní plán služby. Sociální pracovnice zjišťuje osobní cíle žadatele o službu. Tímto sociální pracovnice zároveň sestavuje první individuální plán péče, který předá pečovatelce.
 • Během sociálního šetření je žadatel seznámen:

1) základními informacemi o Charitě sv. Martina;

2) celkovou nabídkou a ceníkem služeb;

3) vnitřními pravidly služby;

4) návrhem smlouvy o poskytování pečovatelské služby;

5) s prvním individuálním plánem péče;

6) postupem, jak si klient může stěžovat.

7) s informacemi o zpracování osobních údajů klienta i osobních údajů osob blízkých klientovi.

Popis nabízených činností
Pečovatelská služba zajišťuje:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.