Domácí péče

Jsme zdravotnickým zařízením v registru Moravskoslezského kraje. 

Hlavní myšlenkou služby je nemocnému člověku poskytnout komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí se svými blízkými.

Zahrnuje odborné služby, které poskytuje kvalifikovaná registrovaná zdravotní sestra ve spolupráci s lékařem. Rozsah poskytované péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře. Při plné indikaci ošetřujícím lékařem vše hradí zdravotní pojišťovna.

Péče, která není indikována ošetřujícím lékařem a není hrazena zdravotní pojišťovnou, bude po poradě s ošetřujícím lékařem poskytována za přímou úhradu klientem. 

Kontakt: 

Charitní ošetřovatelská služba                                                                                                          Milena Plevová                                                                                                                                    Zahradní 885/5 (v budově Krajské hygienické stanice MSK)                                                                 793 36 Bruntál 

Tel.: 734 264 334