Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 734 264 336, 608 909 933
Malá Morávka 56, Malá Morávka, 793 36
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE
CHPS

Kontaktní informace

Sídlo služby: Malá Morávka 56, 793 36

Kontakt: Bohumila Buriková
Telefon: 734 264 336

Email: _.py.Zj_7lxk9-krX8m%CcleWkGs4W7%WkvDRW7r

O službě

Naším cílem je především umožnit lidem i přes své zdravotní obtíže zachovat si či zlepšit svůj dosavadní způsob života. Náš klient bude žít co nejdéle ve svém domově, se udrží v co největší možné míře soběstačným, samostatným a aktivním. Zároveň bude také využívat běžně dostupné služby či instituce a mít navázané, posilněné vazby s rodinou či se svým blízkým okolím.

Službu poskytujeme dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotně postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Službu neposkytujeme osobám středně a těžce mentálně postiženým osobám. Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí a měst bývalého okresu Bruntál.

Přehled poskytovaných pečovatelských úkonů

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Organizace