Časté dotazy

O Charitě sv. Martina

Kde Charita sv. Martina poskytuje svou pomoc?

Pomáháme lidem jak přímo u nich doma prostřednictvím Charitní pečovatelské služby či Domácí zdravotní péče, tak i v našem zařízení Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek, kde si zájemce může pomůcky pronajmout. Oblastí našeho působení je bývalý okres Bruntál.

Může se na Charitu obrátit opravdu každý?

Pomoc poskytujeme bez ohledu na věk, rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost. Nikoho nesoudíme – pouze posuzujeme okolnosti, abychom mohli spolu s konkrétním člověkem najít co nejlepší řešení toho, co jej tíží a s čím si neví rady.

Kolik mě to bude stát?

Některé služby poskytuje Charita pro klienty zcela zdarma, například domácí zdravotní péči doporučenou lékařem, jiné za – často symbolickou – úhradu. Charita je striktně nevýdělečná organizace, peníze na činnost získává z darů nebo grantů, případně jde o služby hrazené ze zdravotního pojištění nebo z veřejných zdrojů.

Jak je Charita spojena s církví?

Pomoc nabízíme všem lidem, a to bez ohledu na jejich náboženství. Charita vychází z křesťanských principů pomoci a solidarity. Ke každému člověku přistupuje s úctou a respektem.

Jednotlivé arcidiecézní a diecézní Charity zřizuje příslušné biskupství (Řeckokatolickou charitu Apoštolský exarchát), financování Charit je však od katolické církve odděleno.

Podpora Charity sv. Martina

Jak mohu pomoci?

Můžete přispět finančním darem (jednorázovým nebo pravidelným), nebo děti mohou věnovat jejich čas a stát se koledníkem při každoroční Tříkrálové sbírce.

Proč bych měl pomáhat právě Vaším prostřednictvím?

Charita je jednou z nejstarších neziskových organizací v České republice, zároveň je největším nevládním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb a má za sebou sto let práce a zkušeností. Máme kredit jak u lidí, kterým pomáháme, tak u státních institucí, obcí a podobně. Jsme profesionálové a naše pomoc je účinná.

Vystavujete potvrzení o daru?

Ano, potvrzení o daru je samozřejmost. Potvrzení o daru vystavujeme na požádání kdykoliv během roku. Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru vyplňte prosím tento formulář

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč (ale my vám vystavíme potvrzení i na nižší částku, protože pro odečet od základu daně lze sčítat všechny dary věnované různým organizacím). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (viz § 15, odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů).