Jak pomáháme

CHPS

Charitní pečovatelská služba

Cílem služby je umožnit lidem i přes zdravotní obtíže zachovat si či zlepšit svůj dosavadní způsob života. Náš klient bude žít co nejdéle ve svém domově a udrží se v co největší možné míře aktivním a soběstačným.

VÍCE

DZP

Domácí zdravotní péče

Domácí péče zahrnuje odborné služby, které poskytuje kvalifikovaná registrovaná zdravotní sestra ve. Rozsah  péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře.

VÍCE

PKP

Kompenzační pomůcky

Naše půjčovna slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění nebo nemoci nuceni dočasně nebo trvale používat zdravotnické pomůcky. Ty napomohou potřebným ke zvládání každodenních činností.

VÍCE