O nás

Charita sv. Martina chce vyjít vstříc potřebám místních lidí, pomáhat jim v jejich životních nesnázích a nabídnout pomoc ne jako výdělečný podnik, ale jako službu bližnímu.

Charita sv. Martina vznikla zřizovací listinou dne 11. 2. 2016. Má status právnické osoby, jejímž zřizovatelem je Biskupství Ostravsko – Opavské. Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR. Charita ČR je součástí mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa.

Posláním Charity sv. Martina  je pomáhat potřebným.  Zaměřujeme se především na seniory a chronicky nemocné obyvatele a to bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Cílem Charitní práce je udržet klienty co nejdéle v jejich domácím prostředí.

Děkujeme!

 

Děkujeme všem našim příznivcům a zdůrazňujeme, že bez Vaší pomoci by naše činnost nebyla vůbec možná. Každého příspěvku si velmi vážíme. Je nám proto ctí Vám všem poděkovat za to, že díky Vaší přízni můžeme pomáhat potřebným.

Kontakty

Charita sv. Martina
Malá Morávka 31, 793 36

Telefon: 734 264 332, 734 264 333
Číslo účtu: 33001122/2010
ID datové schránky: m4tv5d
IČO: 04872461

Evidence: Rejstřík evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR
číslo ev. 8/1-08-725/2016-16463
datum ev. 11. 2. 2016

Statutární orgán: ředitelka, Mrg. Eva Macková
Rada: předseda, MUDr. Eva Míčková
člen, Ing. Pavla Skrutková
člen, P. Mgr. Karel Rechtenberg

Nadřízený orgán: Diecezní charita ostravsko-opavská
Kratochvílova 3
702 00, Moravská Ostrava