Daňové zvýhodnění dárců

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost finančním darem, můžete určitou výši daru odečíst od vašeho daňového základu. Možnosti, jak naši činnost podpořit, naleznete zde.

Rádi Vám pro účely daňového přiznání každý dar potvrdíme. Stačí vyplnit formulář níže na této stránce. Děkujeme, že jste s námi. 

Možnosti snížení daňového základnu dárců

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů), pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč (může se jednat i o součet darů). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně (pro dary poskytnuté v letech 2020 nebo 2021 je jejich úhrn stanoven na 30 % ze základu daně). 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů), pokud jejich úhrnná hodnota činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně o jiné odečitatelné položky (pro dary poskytnuté v letech 2020 nebo 2021 je jejich úhrn stanoven na 30 % ze základu daně). 

Žádost o potvrzení o daru

Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy

Informace o daru

Další informace relevantní pro potvrzení.

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě sv. Martina se sídlem Malá Morávka 31, 793 36 Malá Morávka (dále jen „Charita sv. Martina“) byly zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita sv. Martina zároveň prohlašuje, že tyto osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

 

sedmplusšest=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.