Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 734 264 334
Zahradní 885/5, Bruntál, 793 36
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE
DZP

Kontaktní informace

Sídlo služby: Zahradní 885/5, Bruntál, 793 36

Kontakt: Marie Vymazalová
Telefon: 734 264 334

Email: 88EsVWlq88Mk2~l7VX~C._5jabAhT65j4mnhTj

O službě

Jsme zdravotnickým zařízením v registru Moravskoslezského kraje. Služba zahrnuje odborné služby, které poskytuje kvalifikovaná registrovaná zdravotní sestra ve spolupráci s lékařem. Rozsah poskytované péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře. Při plné indikaci ošetřujícím lékařem vše hradí zdravotní pojišťovna.

Hlavní myšlenkou služby je nemocnému člověku poskytnout komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí se svými blízkými.

Poskytované služby

Na doporučení lékaře

Odborná zdravotní péče ordinovaná lékařem. Službu vykonávají kvalifikované zdravotní sestry Charity sv. Martina a je plně hrazena z prostředků Vaší zdravotní pojišťovny. 

Bez doporučení lékaře

Pokud klient nebo rodina požaduje zdravotnickou péči bez inikace lékaře, je tato služba považována za nadstandartní, a není tedy hrazena zdravotní pojišťovnou, ale klientem. Tato péče je rovněž vykonávána kvalifikovanými zdravotními sestrami Charity sv. Martina.

Odborné zdravotní výkony

 • Odběr krve ze žíly včetně transportu do laboratoře Bruntál
 • Kontrola zdravotního stavu (měření tlaku, pulsu, glykémie)
 • Zhodnocení stavu kůže
 • Podávání léků, nachystání lékovek, zajištění podávání léků při dovolené rodinných příslušníků
 • Rehabilitace při zhoršení mobility, po propuštění z nemocnice
 • Ošetření a převaz rány (dekubitů, opruzenin, bércových vředů, otevřených ran atd.)
 • Přikládání elastických obinadel, dopomoc při přiložení ortézy
 • Ošetření stomie, cévkování u žen, péče o permanentní močový katedr, PEG, PICC a další
 • Podávání injekcí, infúzí, aplikace opiátů v terminálním stádiu
 • Péče o pacienty v terminálním stádiu (homácí hospic)
 • Další odborné úkony podle domluvy
 • Poradenská činnost v oblastni péče o blízské, polohování, doporučení kompenzačních pomůcek

Organizace