Hledáme dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku 2020

Hledáme dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku 2020

V lednu 2020 vyrazí do ulic Tří Králové, aby podpořili Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři Krále můžete potkat v rozmezí od 1. ledna do 14. ledna 2020. V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje čtvrtým rokem Charita sv. Martina - pobočka Charity ČR. Do sbírky v našem regionu se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.

Charita sv. Martina hledá i nové koledníky - děti i dospělé. Koledování probíhá především o víkendech. Chceš být Kašpar, Melichar nebo Baltazar? Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina tel. 734 264 333. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z Východu), kteří se podle tradice přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. Ke králům hledáme také doprovod starší 15 let. Kostýmy jsou žádoucí.

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu - nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby - domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.

Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2020 plánujeme použít na nákup dalších zdravotnických pomůcek dle zájmu našich klientů, ať můžeme zdravotnickou pomůcku nabídnout co nejrychleji potřebným lidem. Chceme pokračovat v poskytování terénních služeb, které jsou finančně prodělečné (pečovatelská služba a domácí péče - ošetřovatelská služba).