Metodickou podporou ke kvalitě

Metodickou podporou ke kvalitě

Charita sv. Martina se účastní projektu, jehož cílem je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163 Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb..

Charita sv. Martina je partnerem projektu s finančním příspěvkem

Aktivity v Charitě sv. Martina

  • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích - Charitní pečovatelská služba (9532032)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Snímek obrazovky 2021-06-25 v 20.56.35