Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu - nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby - domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.

Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a Rýmařovsko) se v lednu 2019 podařilo vybrat 474 268 Kč:

  • 65% z výtěžku, tedy 308 274 Kč pomohlo přímo Charitě sv. Martina. Rozšířila nabídku půjčovny zdravotnických pomůcek o 3 oxygenerátory a 1 mobilní WC. Dofinancovala provozní ztrátu Charitní pečovatelské služby, jejíž udržitelnost je v našem rozsáhlém regionu finančně náročná, ale velmi žádaná.
  • Dále 15% výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit, která využívá výnos tříkrálové sbírky na podporu vlastních poskytovaných služeb, tedy např. nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, ve Vesničce soužití, v sociálně-aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v ohrožených lokalitách (Šance domova);
  • 10% výnosu sbírky se věnuje na humanitární pomoc do zahraničí, především na Ukrajině a v Moldavsku. Balíky základních potřeb pro rodiny postižené konfliktem na východě Ukrajiny, v Moldavsku v rámci projektu Důstojný život pomoc chudým seniorům, realizace anglického příměstského tábora pro děti z vesnice na Zakarpatí, pořádání Psychologického semináře pro 20 specialistů v poskytování psychologické pomoci postiženým válkou.
  • 5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika;
  • a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

1     2     3     4     5     6

8     7     9     10     11