Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina překonala loňský rekord. Děkujeme! Známe obsah všech pokladniček - a je rekordní! Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat seniorům a dlouhodobě nemocným. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do 122 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 510 512 Kč v bruntálském a rýmařovském regionu.

Výše koledy překonala o více než téměř 47 000 Kč loňský výtěžek sbírky, což je dobrá zpráva o štědrosti lidí. Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat - lidem s postižením, nemocným, seniorům. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy přibližně 450 dobrovolníkům, zejména dětským koledníkům, ale také koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem.

Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet. Sbírku provázelo mnoho příjemných a radostných setkání. Věříme, že si ji dětští i dospělí koledníci, ale i dárci dobře užili.

Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, která sbírku organizovala, použije 65% z celkové sumy 510 512Kč, tedy 331 833 Kč na podporu provozu pečovatelské služby a na finanční udržitelnost zdravotnického personálu v ošetřovatelské službě. Výnos sbírky použijeme také na nákup a opravy zdravotnických pomůcek v naší půjčovně a její personální zajištění. Dalších 15% využije ostravsko-opavská diecézní Charita na své projekty (Poradenské info centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách apod.), 10% pomůže potřebným v zahraničí (Ukrajině a Moldavsku), 5% jde na celostátní projekty Charity a 5% je zákonná režie sbírky.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům, partnerům sbírky a samozřejmě koledníkům, jste KINGOVÉ!