Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina letos proběhla bez koledníků. Děkujeme za pomoc při umístění pokladniček alespoň na úřadech, kostelích, obchodech a na dalších veřejných místech!

Známe obsah všech pokladniček! Dárci byli opět štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat seniorům a dlouhodobě nemocným. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do 60 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 176 932 Kč v bruntálském a rýmařovském regionu.

Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat - lidem s postižením, nemocným, seniorům. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy dobrovolníkům, koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem. Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet.

Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, která sbírku organizovala, použije 65% z celkové sumy 176 932 Kč, tedy 115 006 Kč na rozšíření provozu pečovatelské služby. Výnos sbírky použijeme také na nákup a opravy zdravotnických pomůcek v naší půjčovně. Dalších 15% využije ostravsko-opavská diecézní Charita na své projekty (Poradenské info centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách apod.), 10% pomůže potřebným v zahraničí (Ukrajině a Moldavsku), 5% jde na celostátní projekty Charity a 5% je zákonná režie sbírky.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům, partnerům sbírky a samozřejmě koledníkům, jste KINGOVÉ!