Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

Tříkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina letos proběhla bez koledníků. Děkujeme za pomoc při umístění pokladniček alespoň na úřadech, kostelích, obchodech a na dalších veřejných místech!

Známe obsah všech pokladniček! Dárci byli opět štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat seniorům a dlouhodobě nemocným. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 176 932 Kč v bruntálském a rýmařovském regionu.

Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat - lidem s postižením, nemocným, seniorům. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy dobrovolníkům, koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem. Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet.

Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, která sbírku organizovala, použije 65% z celkové sumy 176 932 Kč, tedy 115 006 Kč na rozšíření provozu pečovatelské služby. Výnos sbírky použijeme také na nákup a opravy zdravotnických pomůcek v naší půjčovně. Dalších 15% využije ostravsko-opavská diecézní Charita na své projekty (Poradenské info centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách apod.), 10% pomůže potřebným v zahraničí (Ukrajině a Moldavsku), 5% jde na celostátní projekty Charity a 5% je zákonná režie sbírky.

Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům, partnerům sbírky a samozřejmě koledníkům, jste KINGOVÉ!

thumbnail-2

Podrobné informace o vybraných částkách v roce 2021

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Andělská Hora24 790 Kč
Břidličná33 570 Kč
Bruntál2530 348 Kč
Dolní Moravice311 870 Kč
Dvorce914 594 Kč
Horní Benešov11 054 Kč
Horní město11 544 Kč
Karlovice4301 Kč
Křišťanovice23 528 Kč
Lomnice52 635 Kč
Malá Morávka1413 551 Kč
Moravský Beroun411 940 Kč
Razová212 672 Kč
Roudno40 Kč
Rudná pod Pradědem35 987 Kč
Rýmařov78 515 Kč
Rýžoviště44 487 Kč
St.Heřmínovy24 920 Kč
Stará Ves 31 564 Kč
Staré Město52 847 Kč
Světlá Hora514 618 Kč
Václavov u Bruntálu212 000 Kč
Valšov13 446 Kč
Vrbno pod Pradědem26 151 Kč
Online koleda 9 690 Kč
Koleda ze statických kasiček113176 932 Kč
Koleda celkem 186 622 Kč
Rozpečetěno 113 z 113 úředně zapečetěných pokladniček.