Záměry - Tříkrálová sbírka 2018

 • Charita sv. Martina

  • Podpora rozvoje pečovatelské služby

   64 000 Kč
  • Finanční podpora pečovatelské služby

   40 000 Kč
  • Nákup nových kompenzačních pomůcek

   46 000 Kč
  • Podpora rozvoje služby domácí péče

   80 000 Kč