Záměry - Tříkrálová sbírka 2020

 • Charita sv. Martina

  • udržitelnost zdravotního personálu v ošetřovatelské péči

   90 000 Kč
  • potřeba podpory provozu služby

   80 000 Kč
  • nákup a opravy kompenzačních pomůcek + personální zajištění

   100 000 Kč