Aktuality z Charity sv. Martina

Hledáme dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku 2020
1. prosince 2019 Aktuality z Charity sv. Martina

Hledáme dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku 2020

V lednu 2020 vyrazí do ulic Tří Králové, aby podpořili Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři Krále můžete potkat v rozmezí od 1. ledna do 14. ledna 2020. V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje čtvrtým rokem Charita sv. Martina - pobočka Charity ČR. Do sbírky v našem regionu se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.

Tříkrálová sbírka 2019
20. ledna 2019 Aktuality z Charity sv. Martina

Tříkrálová sbírka 2019

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu - nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby - domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.

Nadace Olgy Havlové přispěla na nový rehabilitační přístroj
15. listopadu 2018 Aktuality z Charity sv. Martina

Nadace Olgy Havlové přispěla na nový rehabilitační přístroj

Senioři i po mozkové příhodě si mohou v Charitní půjčovně zdravotnických a kompenzačních pomůcek zapůjčit rehabilitační přístroj Rotren Solo. Přístroj pomáhá pacientům k procvičování pasivních dolních končetin silou paží cvičícího. Přístroj je vhodný také na posílení levé/pravé poloviny těla po mozkových příhodách. Zdravá polovina těla tak může snadno a bez námahy procvičit tu druhou. Nákup rehabilitačního přístroje je podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Tři nová auta pro terénní služby
12. září 2018 Aktuality z Charity sv. Martina

Tři nová auta pro terénní služby

Díky projektu "S automobily k lepší péči", který je spolufinancován Evropskou unií, Charita sv. Martina získala tři nová auta Škoda Citigo. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské. Uvedením nových vozidel do provozu můžeme pomoci většímu počtu seniorů a nemocným v jejich domovech v bruntálském a rýmařovském regionu. 

Tříkrálová dětská party 2018
28. ledna 2018 Aktuality z Charity sv. Martina

Tříkrálová dětská party 2018

Pro Charitu sv. Martina je velkou radostí poděkovat svým malým i velkým králům, tj. všem koledníkům a dobrovolníkům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2018. Velice děkujeme za Vaše nasazení při koledování v mrazivém počasí.

Tříkrálová sbírka 2018
20. ledna 2018 Aktuality z Charity sv. Martina

Tříkrálová sbírka 2018

Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce. Letos se podařil výnos na Bruntálsku a Rýmařovsku ve výši 405 225 Kč. 

Nové pomůcky k zapůjčení díky podpoře Výboru dobré vůle
1. ledna 2018 Aktuality z Charity sv. Martina

Nové pomůcky k zapůjčení díky podpoře Výboru dobré vůle

Do naší Charitní půjčovny kompenzančních a zdravotnických pomůcek jsme pořídili nové pomůcky díky podpoře Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Hledáme dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku 2018
1. prosince 2017 Aktuality z Charity sv. Martina

Hledáme dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku 2018

Charita sv. Martina hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku. Staň se i ty koledníkem a pomáhej dobré věci!

Dětská party jako poděkování koledníkům
7. února 2017 Aktuality z Charity sv. Martina

Dětská party jako poděkování koledníkům

Charita sv. Martina poděkovala dětem - koledníkům za dobrou náladu a vytrvalost při koledování během Tříkrálové sbírky 2017 uspořádáním dětské party. 

Nový kyslíkový koncentrátor díky Nadaci Olgy Havlové k zapůjčení nemocným
29. ledna 2017 Aktuality z Charity sv. Martina

Nový kyslíkový koncentrátor díky Nadaci Olgy Havlové k zapůjčení nemocným

Díky podpoře Výboru dobré vůle Olgy Havlové jsme nakoupili pro účely Charitní půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek 3 nové oxygenerátory.